تخلیه منحول فاضلاب در تهران

09126973364

22696020

88432570

22252060

منتظر تماس شما هستیم

09126973364


راهنمای نصب منهول پلی اتیلن

منهولهای پلی اتیلنی باید بر روی یک کف محکم و آماده سازی شده برای اینکار قرار گیرند. بعد از گود برداری باید قطعات بزرگ و قلوه سنگ های از کف ترانشه برداشته شود. سپس کف سای با استفاده ازخاک کلاس I (مطابق استاندارد ASTM2321) که بخوبی تراز و کاملاً کوبیده شده است (تراکم حداقل 95% و با ضخامت حدود 30 سانتی متر انجام پذیرد. منهول پلی اتیلن بر اساس استاندارد بجای این خاک می توانیم از یک کف بتنی (درجا و یا پیش ساخته) (Concrete Slab) و با ضخامت حدود 15 سانتی متر استفاده نماییم. در محل هایی که کف محل ودبرداری شده (کف ترانشه) دارای خاک سست و یا سطح تراز آبهای زیر زمینی بالاتر از کف منهول باشد و یا با خاک اشیاع مواجه باشیم می بایست حتماً از دال بتنی کف که می تواند بصورت پیش ساخته تهیه شود و در محل کف ترانشه استقرار یابد. در محل هایی که با خاک بسیار سست و یا محل های دفن زباله مواجه باشیم توصیه اینست که مقداری از خاک کف برداشته و با خاک مناسب ابتدا جایگزین شود و سپس مراحل فوق انجام پذیرد. این موارد حتماً بایستی با نظر مهندسین و مشاوران انجام پذیرد. از آنجائیکه انتقال نیروهای ناشی از بارهای مرده و زنده و نیز بارهای فشارنده (down drag) به سمت پایین و بر روی کف منهول اعمال میگردند، جهت جلوگیری از نشت خاک کف منهول می بایست تجهیزات لازم برای اینکار در نظر گرفته شده و کف محل استقرار منهول بخوبی آماده سازی شود.
نصب سپتیک تانک در تهران و حومه 09126973364

نصب سپتیک تانک در تهران

بر اساس استاندارد ASTM1759 اطراف منهول تا شعاع یک متر بایستی خاکی با خواص خاک کوبیده شده کلاس I و با تراکم حدود 90% را داشته باشیم. لذا در محل هایی که امکان انجام اینکار وجود داشته باشد بایستی پس از کف سازی و استقرار منهول و تراز کردن آن خاک پرکننده را بصورت یکنواخت شروع به متراکم سازی نماییم. بایستی دقت نماییم که این خاک از دیوار منهول شروع و تا دیواره تراشنشه ادامه داشته باشد و حتماً بصورت یکنواخت و لایه لایه باشد تا باعث انحراف منهول از خط تراز نگردد و اینکار تا بالا و نزدیک کف محل نصب ادامه می یابد. درمحل هایی که امکان باز کردن ترانشه به این میزان وجود نداشته باشد ولی خاک دست نخورده و خواص تقریبی خاک کلاس I با تراکم مورد نظر را داشته باشد می توان اطراف منهول را کمتر باز نمود (حدود 30-20 سانتیمتر) و چنانچه امکان تراکم دهی خاک وجود نداشته باشد بایستی از مواد جایگزین که پس از سفت شدن به تراکم مورد نیاز برسد، استفاده نمود. منهول پلی اتیلنبر طبق محاسباتی که با کمک نرم افزار ANSYS و به روش Finite Element توسط شرکت پارس اتیلن کیش انجام شده و در جلسات مکرر با کارشناسان شرکت آب و فاضلاب بررسی شده است، نتایج قابل توجهی جهت جایگزین کردن مصالح پرکننده بجای خاک مذکو که براحتی به تراکم مورد نظر رسیده و توانایی تحمل بارهای متفاوت را داشته باشد بدست آمده است که یکی از مواد که توسط انجمن سیمان آمریکا (ACF) معرفی شده است و بسیار نزدیک به بتن کم مایه (مگر) C10 می باشد. مواد CLSM می باشد. بتن کم مقاومت (CLSM) ماده ای سیمانی و خود جذب است که به عنوان Backfill بجای خاک کوبیده شده مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس استاندارد CLSM ACI-116R به موادی از این نوع اطلاق می شود که مقاومت فشاری MPA8.3 یا کمتر داشته باشند. اغلب این نوع بتن های کم مقاومت دارای مقاومت فشاری MPA2.1 یا کمتر هستند. کاربرد اصلی این متریال بعنوان Backfill در غیاب خاک کوبیده شده در مکانهای محدود می باشد. از آنجا که نیازی به کوبش خاک پیرامونی وجود ندارد، عرض یا اندازه Trench قابل کاهش می باشد. ترکیب این بتن کم مقاومت شامل آب، سیمان و موارد پر کننده ریز و درشت یا هر دو می باشد. اگر چه مواد مورد استفاده در ترکیب این ماده شامل استاندارد CLSM می شود، استفاده از ترکیبات استاندارد جهت ساخت این متریال الزامی نمی باشد. انتخاب مواد ترکیبی بر اساس در دسترس بودن هزینه و خواص مورد نیاز شامل قدرت، روانی و دانسیته انجام می پذیرد.